Bovag Garantie

Geen onderdeel van BOVAG Nederland

BOVAG is een organisatie voor ondernemers in de mobiliteitsbranche. Ook is BOVAG een bekend en gewaardeerd kwaliteitskeurmerk. Bedrijven die handelen in voertuigen, voertuigen verhuren of repareren of gespecialiseerd zijn in autowassen of verkeersopleidingen kunnen lid worden van BOVAG.

beaver-academy-camp-diamonds-2

Bovag

Tweedehands auto’s en motoren

Sinds 1 april 2018 zijn BOVAG-bedrijven niet meer verplicht om garantie te bieden bij de aankoop van een tweedehands auto. BOVAG adviseert de consument echter wel om bij de aankoop van een gebruikte auto een garantietermijn van minimaal zes maanden te laten vastleggen in de koopovereenkomst.

De BOVAG Garantie voor tweedehands auto’s geldt enkel op mankementen die bij de aankoop van de auto niet zichtbaar waren. Uitgesloten van de garantie zijn ruiten, banden, achteraf ingebouwde accessoires en onderhoudsbeurten.

Geschiedenis Bovag

BOVAG is een afkorting van Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders. In 1930 is deze organisatie opgericht door veertig garagehouders die hun gezamenlijke belangen wilden verenigen. Al snel hadden honderden bedrijven zich aangesloten en werden ook motorfietsbedrijven lid. Na verloop van tijd sloten steeds meer andere bedrijven uit de mobiliteitsbranche zich bij BOVAG aan, zoals rijscholen, tankstations, fiets- en bromfietsbedrijven en caravan- en aanhangwagenbedrijven.

Oprichting

De BOVAG Garantie voor gebruikte auto’s werd ingevoerd in 1965. Deze garantie bestond toen uit drie maanden garantie op verborgen mankementen bij de aankoop van een tweedehands auto. In 1970 werd de BOVAG Garantie uitgebreid met de standaard garantie op reparaties.

Wat doet BOVAG?

BOVAG heeft een eigen kennis- en adviescentrum om haar leden professioneel te ondersteunen, te informeren en te inspireren. Daarnaast organiseert en adviseert BOVAG kwaliteitszorg. Verder houdt de organisatie zich bezig met onderwijs en arbeidsomstandigheden en helpt het werkgevers hierbij. Ook is BOVAG actief als netwerkorganisatie en zo draagt de organisatie zorg voor een bundeling van de inkoop.

BOVAG werkt inmiddels samen met verschillende grote organisaties in de mobiliteitsbranche, zoals de RDW en de ANWB.

Kwaliteitskeurmerk

Het kwaliteitskeurmerk van BOVAG staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De consument kan aan de hand van dit keurmerk zien welke bedrijven gegarandeerd op een deskundige wijze te werk gaan. Elk bedrijf dat zich bij BOVAG wil aansluiten moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

De consument kan bij een bedrijf dat is aangesloten bij BOVAG profiteren van een aantal zekerheden. Zo weet de consument zeker dat zijn of haar belangen worden behartigd. BOVAG biedt bijvoorbeeld BOVAG Garantie en BOVAG-reparatiegarantie aan en het BOVAG Bemiddelingsbureau kan voor de consument bemiddelen bij een eventuele klacht.Bovag Garantie Auto

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van april 2018. Zij gelden voor overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen leden van BOVAG Autobedrijven en consumenten.

Bovag Huurauto

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Verhuurbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulerings-overleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2010.

Garantievoorwaarden

De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.beaver-academy-featured-class-4

Bovag Garantie

Reparaties

Op elke reparatie die wordt uitgevoerd door een BOVAG-autobedrijf geldt de zogenaamde BOVAG-reparatiegarantie. Dit geldt ook voor reparaties die worden uitgevoerd voor een APK-keuring of na afkeuring van de APK. De termijn van deze BOVAG garantie is zes maanden. Zowel de onderdelen en materialen die voor de reparatie zijn gebruikt als het werk dat de vakman heeft verricht vallen onder deze garantie.

Hulp bij klachtenVragen of opmerkingen over de bovag garantie?

Maak gebruik van het contactformulier.